Körfez bunalımı /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ergil, Doğu, 1940-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Ankara: Gündoğan yayınları, 1990.
Loạt:Gündoğan Yayınları ; 90-27.
Gündoğan Yayınları. Siyaset / Sosyoloji dizisi ; 02.06.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: DS79.72 .E74 1990
Sao chép k.1 Sẵn có