Style de citation APA

Türkali, V. (2009). Yalancı tanıklar kahvesi: Roman. İstanbul: Turkuvaz Kitap.

Style de citation Chicago

Türkali, Vedat. Yalancı Tanıklar Kahvesi: Roman. İstanbul: Turkuvaz Kitap, 2009.

Style de citation MLA

Türkali, Vedat. Yalancı Tanıklar Kahvesi: Roman. İstanbul: Turkuvaz Kitap, 2009.

Attention : ces citations peuvent ne pas être correctes à 100%.