Yalancı tanıklar kahvesi : Roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Türkali, Vedat, 1919-2016 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Turkuvaz Kitap, 2009.
Loạt:Turkuvaz Kitap (Yayınları) ; 208.
Turkuvaz Kitap (Yayınları) Edebiyat dizisi ; 107.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.T8753 Y35 2009
Sao chép k.1 Sẵn có