Sonradan yaşamak : roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sözer, Önay, 1936- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Beyoğlu, İstanbul : Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 2009.
Phiên bản:1. baskı : Mart 2009
Loạt:Yapı Kredi yayınları ; 2856.
Yapı Kredi yayınları. Edebiyat dizisi ; 859.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!