Ergen ve gelişimi : yetişkinliğe ilk adım /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Temel, Zeynep Fulya. (Tác giả), Aksoy, Ayşe Belgin. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Yenişehir-Çankaya, Ankara : Nobel Yayın Dağıtım, 2005.
Phiên bản:2. basım : Ocak 2005
Loạt:Nobel Yayın Dağıtım (Yayınları) ; 307.
Nobel Yayın Dağıtım (Yayınları) Eğitim yayınları dizisi ; 68.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: BF724 .T46 2005
Sao chép k.1 Sẵn có