Anadolu'nun gizli inancı Nusayrilik : inanç sistemleri ve kültürel özellikleri /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Türk, Hüseyin, 1961- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Kaknüs Yayınları, 2005.
Phiên bản:1. basım
Loạt:Kaknüs Yayınları ; 244.
Kaknüs Yayınları. Antropoloji serisi ; 4.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!