Üzüm yazı /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sezer, Bekir Sıtkı. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Everest Yayınları, 2009.
Phiên bản:1. basım : Temmuz 2009
Loạt:Everest Yayınları ; 681.
Everest Yayınları. Türkçe edebiyat dizisi ; 216.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.S4947 U98 2009
Sao chép k.1 Sẵn có