Kadastro bilgisi /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Tüdeş, Türkay, 1942- (Tác giả), Bıyık, Cemal. (Tác giả)
Tác giả của công ty: Karadeniz Teknik Üniversitesi. Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Trabzon : Karadeniz Teknik Üniversitesi, c1994.
Phiên bản:Birinci baskı
Loạt:Karadeniz Teknik Üniversitesi yayınları ; 174.
Karadeniz Teknik Üniversitesi. Mühendislik Mimarlık Fakültesi yayınları ; 50.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Mô tả vật lý:xx, 518 sayfa : resimler ; 24 cm.
Thư mục:Kaynakça ve dizin var.