Kadastro bilgisi /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Tüdeş, Türkay. (Tác giả), Bıyık, Cemal. (Tác giả)
Tác giả của công ty: Karadeniz Teknik Üniversitesi. Mühendislik Mimarlık Fakültesi
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Trabzon : Karadeniz Teknik Üniversitesi, c1994.
Phiên bản:Birinci baskı
Loạt:Karadeniz Teknik Üniversitesi yayınları ; 174.
Karadeniz Teknik Üniversitesi. Mühendislik Mimarlık Fakültesi yayınları ; 50.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: TA593.4 .T83 1994
Sao chép k.1 Sẵn có
Sao chép k.2 Sẵn có
Sao chép k.3 Sẵn có
Sao chép k.4 Sẵn có
Sao chép k.5 Sẵn có
Sao chép k.6 Sẵn có
Sao chép k.7 Sẵn có