Trích dẫn APA

Güntekin, R. N. (2009). Acımak. İstanbul: İnkılap Kitabevi.

Trích dẫn kiểu Chicago

Güntekin, Reşat Nuri. Acımak. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2009.

Trích dẫn MLA

Güntekin, Reşat Nuri. Acımak. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2009.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.