Konstantinniye'nin gülü /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Becerikli, Uğur. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Ankara : Karınca Yayınları, 2008.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.B434 K66 2008
Sao chép k.1 Sẵn có