Gönderilmeyen aşk /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bezmen, Nermin, 1954- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Şişli, İstanbul: Doğan Kitap, 2010.
Phiên bản:1. baskı : Mart 2010
Loạt:Doğan Kitap (Yayınları) Roman dizisi
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!