Yıldızlardan bile uzaklarda : uzay romanı /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Boysan, Aydın, 1921-2018 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Doğan Kitap, 2011.
Phiên bản:Doğan Kitap'ta 1. baskı
Loạt:Doğan Kitap (Yayınları) Roman dizisi
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.B697 Y55 2011
Sao chép k.1 Sẵn có