Kutlu dağ /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Büyükarkın, Bekir, 1921-1998 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Ötüken, 2009.
Phiên bản:[3. basım]
Loạt:Ötüken Neşriyat (Yayınları) ; 787.
Ötüken Neşriyat (Yayınları) Edebi eserler serisi ; 334.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.B898 K88 2009
Sao chép k.1 Sẵn có