Gençlerin tutumları : kültürler arası bir karşılaştırma /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kağıtçıbaşı, Çiğdem.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Ankara : Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1973.
Loạt:Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi yayınları ; 25.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: BF724 .K34 1973
Sao chép k.1 Sẵn có