Dört Halife ve Emeviler döneminden ilginç problemler /

में बचाया:
ग्रंथसूची विवरण
मुख्य लेखक: Sarıcık, Murat, 1956- (लेखक)
स्वरूप: पुस्तक
भाषा:Turkish
संस्करण:Birinci baskı : Mart 2001
विषय:
टैग : टैग जोड़ें
कोई टैग नहीं, इस रिकॉर्ड को टैग करने वाले पहले व्यक्ति बनें!
विवरण
भौतिक वर्णन:214 sayfa; 24 cm.
ग्रन्थसूची:Kaynakça (sayfa 212-214) var.
आईएसबीएन:9759403811
9789759403812