Dört Halife ve Emeviler döneminden ilginç problemler /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sarıcık, Murat, 1956- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Phiên bản:Birinci baskı : Mart 2001
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Mô tả vật lý:214 sayfa; 24 cm.
Thư mục:Kaynakça (sayfa 212-214) var.
số ISBN:9759403811
9789759403812