Biodiversity and sustainable conservation /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kumar, H. D., 1934- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Enfield, N.H. : Science, c1999.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Mô tả vật lý:ix, 409 pages : illustrations, maps ; 25 cm.
Thư mục:Includes bibliographical references (pages 342-372) and index.
số ISBN:1578080762
9781578080762