Aydınlar, kanaat önderleri, sanatçılarla Alevilik-Bektaşilik söyleşileri /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Aydın, Ayhan, 1970- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Galatasaray-Beyoğlu, İstanbul : Can Yayınları, 2009.
Phiên bản:1. basım : Mart 2009
Loạt:Can Yayınları ; 322.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: BP195.A74 A93 2009
Sao chép k.1 Sẵn có