Seralarda yaz koşullarında fan-ped sisteminin etkinliğinin araştırılması = Investigation of the effectiveness of system of summer conditions in greenhouses ped fan /

Bu çalışmada, Antalya ilinde sıcaklığın yüksek olduğu Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fan ped sisteminin etkinliği belirlemek amacıyla iç ve dış sıcaklık değerleri incelenmiştir. Antalya yöresindeki serinletme sistemi olmayan seralarda iç sıcaklık değerleri rahatlıkla 40 oC.nin üzerine çıkabilmek...

ver descrição completa

Na minha lista:
Detalhes bibliográficos
Autor principal: Erbil, Fatma Gül. (Autor)
Outros Autores: Atılgan, Atılgan, 1967- (Orientador)
Formato: Tese
Idioma:Turkish
Publicado em: Isparta : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.
Assuntos:
Acesso em linha:Tam metin erişim
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
Descrição
Resumo:Bu çalışmada, Antalya ilinde sıcaklığın yüksek olduğu Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fan ped sisteminin etkinliği belirlemek amacıyla iç ve dış sıcaklık değerleri incelenmiştir. Antalya yöresindeki serinletme sistemi olmayan seralarda iç sıcaklık değerleri rahatlıkla 40 oC.nin üzerine çıkabilmektedir. Serinletme sistemlerin esası, havadaki duyulur ısının, suyun buharlaşması ile gizli ısıya dönüşmesi ilkesine dayanır. Antalya ilinde sıcaklığın yüksek olduğu Temmuz ve Ağustos aylarında, optimum üretim yapılabilmesi için sera içi uygun iklim koşullarının sağlanması gerekir. Bu amaçla sıcaklık ve nem ile ilgili ölçümler yapılmıştır. Bu bilgiler doğrultusunda elde edilen veriler ile önerilen değerler kıyaslanarak sera içi iklim parametrelerinden biri olan sıcaklığın, ne ölçüde ve neden değiştiği belirlenmeye çalışılmıştır. Yaz mevsiminde araştırmaya konu olan serada aşırı sıcaklık artışını önlemek için serinletme uygulaması yapılmıştır. Serada doğal havalandırmayla ulaşılabilen değerlerden daha düşük iç ortam sıcaklığı istenildiğinden, seraya giren hava sıcaklığını azaltmak ve oransal nem değerini artırarak bitki su stresini önlemek için, nemlendirmeli serinletme sistemi kullanıldı. Özellikle Antalya gibi sıcak iklim bölgelerinde fan-ped sistemi ile iç ortam sıcaklığı 7 ile 14 oC.ye kadar soğutulabileceği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Fan-ped, Antalya, sıcak iklim bölgesi, sistemin etkinliği
Are effective in the high season, that is July, August and September, and to see the effectiveness of the fan pad system the province of Antalya. In the greenhouses nearby the region that do not make use of a cooling system, interior temperatures can easily reach up to 40 ʻ C. Cooling systems are based on the principle of sensible heat that turns into hidden heat as a result of evaporation of water . During July and August when the temperatures are at peak level, necessary climatic conditions inside the greenhouse should be able provided in order to harvest optimum produce. For this purpose, temperature and humidity measurements were checked and the received data were contrasted with the values of climate parameters in order to answer the questions to what extent and why the temperature inside the greenhouse changed. The greenhouse mentioned was cooled to prevent over-heating in the high season. A humidified cooling system was used in order to provide lower temperatures, than those of natural ventilation, less heat in the indoor air, less water stress for plants and more humidity level. In areas like Antalya, where climate is mild, through fan pad system, internal temperatures can be reduced as much as 7 to 14 ʻ C. Key Words: Fan-pad, Antalya, warm climate zone, the effectiveness of the system
Descrição Física:ix, 52 yaprak ; 29 cm.
Bibliografia:Kaynakça var.