Seralarda yaz koşullarında fan-ped sisteminin etkinliğinin araştırılması = Investigation of the effectiveness of system of summer conditions in greenhouses ped fan /

Bu çalışmada, Antalya ilinde sıcaklığın yüksek olduğu Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında fan ped sisteminin etkinliği belirlemek amacıyla iç ve dış sıcaklık değerleri incelenmiştir. Antalya yöresindeki serinletme sistemi olmayan seralarda iç sıcaklık değerleri rahatlıkla 40 oC.nin üzerine çıkabilmek...

সম্পূর্ণ বিবরণ

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক: Erbil, Fatma Gül. (Author)
অন্যান্য লেখক: Atılgan, Atılgan, 1967- (Thesis advisor)
বিন্যাস: গবেষণাপত্র
ভাষা:Turkish
প্রকাশিত: Isparta : SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011.
বিষয়গুলি:
অনলাইন ব্যবহার করুন:Tam metin erişim
ট্যাগগুলো: ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!

আন্তর্জাল

Tam metin erişim

SDÜ Bilgi Merkezi: Rezerv Bölümü

হোল্ডিংসের বিবরণ SDÜ Bilgi Merkezi: Rezerv Bölümü
ডাক সংখ্যা: TEZ/TF01587
প্রতিলিপি k.1 লভ্য