Tarih felsefesi açısından İslâm'da mülk ve hilafet : Medine'yi yeniden kurmak /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Uçar, Şahin, 1949- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : İz, 1996.
Loạt:İz Yayıncılık (Yayınları) Düşünce dizisi ; 25.
İz Yayıncılık (Yayınları) ; 139.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!