İslam öncesi Arap tarihi /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Günaltay, Şemsettin, 1883-1961 (Tác giả)
Tác giả khác: Söylemez, Mehmet Mahfuz, 1963-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Ankara : Ankara Okulu Yayınları, 2006.
Phiên bản:Birinci basım : Ağustos 2006
Loạt:Ankara Okulu yayınları ; 99.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: DS231 .G86 2006
Sao chép k.1 Sẵn có