Türkmen destanları ve destancılık geleneği /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Şahin, Halil İbrahim. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Konya : Kömen Yayınları, 2011.
Phiên bản:2. baskı
Loạt:Kömen Yayınları ; 59.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL333.5 .S24 2011
Sao chép k.1 Sẵn có