Trích dẫn APA

Şahin, H. (2010). İlhanlılar döneminde Şiilik. İstanbul: Ötüken.

Trích dẫn kiểu Chicago

Şahin, Hanifi. İlhanlılar Döneminde Şiilik. İstanbul: Ötüken, 2010.

Trích dẫn MLA

Şahin, Hanifi. İlhanlılar Döneminde Şiilik. İstanbul: Ötüken, 2010.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.