Style de citation APA

Kurtulan, A. E. (2010). Diplomalı işsizler ordusu: Roman. İstanbul: Togan Yayınları.

Style de citation Chicago

Kurtulan, Ali Emrah. Diplomalı Işsizler Ordusu: Roman. İstanbul: Togan Yayınları, 2010.

Style de citation MLA

Kurtulan, Ali Emrah. Diplomalı Işsizler Ordusu: Roman. İstanbul: Togan Yayınları, 2010.

Attention : ces citations peuvent ne pas être correctes à 100%.