Trích dẫn APA

Kurtulan, A. E. (2010). Diplomalı işsizler ordusu: Roman. İstanbul: Togan Yayınları.

Trích dẫn kiểu Chicago

Kurtulan, Ali Emrah. Diplomalı Işsizler Ordusu: Roman. İstanbul: Togan Yayınları, 2010.

Trích dẫn MLA

Kurtulan, Ali Emrah. Diplomalı Işsizler Ordusu: Roman. İstanbul: Togan Yayınları, 2010.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.