Diplomalı işsizler ordusu : roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kurtulan, Ali Emrah, 1985- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Togan Yayınları, 2010.
Loạt:Togan Yayınları ; 39.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!