Bir şeyler olacak yarın : tüm şiirler /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ecevit, Bülent, 1925-2006 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Beyoğlu, İstanbul : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009.
Phiên bản:Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nda I. baskı : Mayıs 2009
Loạt:Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ; 1716.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.E248 B57 2009
Sao chép k.1 Sẵn có