Aleviliğin toplumsal boyutları /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bozkurt, Fuat, 1946- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Tekin Yayınevi, 1993.
Phiên bản:3. basım
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Mô tả vật lý:240 sayfa : resimler ; 21 cm.
Thư mục:Kaynakça var.
số ISBN:975478065X
9789754780659