Aleviliğin toplumsal boyutları /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bozkurt, Fuat, 1946- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Tekin Yayınevi, 1993.
Phiên bản:3. basım
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Turuncu Kat
Số hiệu: BP192 .B69 1993
Sao chép k.1 Sẵn có