Canistan : Roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Atılgan, Yusuf, 1921-1989 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Yapı Kredi Yayınları, 2011.
Phiên bản:6. baskı
Loạt:Yapı Kredi yayınları ; 1394.
Yapı Kredi yayınları. Edebiyat dizisi ; 375.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.A855 C36 2011
Sao chép k.1 ChargedDue: 01-02-2023