Stav dette: Kitle hareketlerinin fotogrametri ile etüdü /