Akisfer : Roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Yemni, Sadık, 1951-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Çizmeli Kedi, 2011.
Phiên bản:1.baskı
Loạt:Çizmeli Kedi Kitaplığı (Yayınları) ; 77.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Mô tả sách:Science-fiction verhaal.
Mô tả vật lý:236 s. ; 20 cm.
số ISBN:9786054453023
6054453025