Akisfer : Roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Yemni, Sadık, 1951-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Çizmeli Kedi, 2011.
Phiên bản:1.baskı
Loạt:Çizmeli Kedi Kitaplığı (Yayınları) ; 77.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.Y466 A35 2011
Sao chép k.1 Sẵn có