Ressam Avni'nin son yılı : roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Kayaoğlu, Turhan, 1948- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Beyoğlu, İstanbul : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2011.
Phiên bản:I. baskı : Mayıs 2011
Loạt:Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ; 2240.
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Türk edebiyatı dizisi
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Mô tả sách:Roman.
Mô tả vật lý:320 sayfa ; 21 cm.
số ISBN:9786053602637
6053602639