Ölüm elbiseleri : dağlarda yaşanan ürpertici gerçekler : roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gürdal, Ömer. (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Akis Kitap, 2011.
Phiên bản:1. baskı
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.G8733 O48 2011
Sao chép k.1 Sẵn có