Orta çağ tarihi /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bedirhan, Yaşar, 1960- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Ankara : Nobel Yayın, 2012.
Phiên bản:1. basım
Loạt:Nobel Akademik Yayıncılık (Yayınları) ; 295.
Nobel Akademik Yayıncılık (Yayınları) Sosyal bilimler dizisi ; no. 23.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự