Osmanlı'nın son kartalları /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Üstel, Aziz, 1946- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Sayfa6 Yayınları, c2013.
Loạt:Sayfa6 Yayınları ; 60.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.U884 O86 2013
Sao chép k.1 Sẵn có