Trích dẫn APA

Bezmen, N. (2011). Aurora'nın incileri (14.basım.). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Trích dẫn kiểu Chicago

Bezmen, Nermin. Aurora'nın Incileri. 14.basım. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2011.

Trích dẫn MLA

Bezmen, Nermin. Aurora'nın Incileri. 14.basım. İstanbul: Remzi Kitabevi, 2011.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.