Güven /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Türkali, Vedat, 1919-2016 (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul: Gendaş Kültür, 2000.
Phiên bản:6. baskı
Loạt:Gendaş Yayınları. Yeni seri ; 194.
Gendaş Yayınları. Türk edebiyatı dizisi ; 19.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.T8753 G88 2000
Sao chép c.1/k.1 OverdueDue: 04-10-2021
Sao chép c.2/k.1 Sẵn có