Kayıp gül : Ekim yağmurları /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Özkan, Serdar, 1975- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: Cağaloğlu-Fatih, İstanbul : Artemis Yayınları, 2012.
Phiên bản:1. basım : Ekim 2012
Loạt:AB ; ABG ; AÇ ; A ; 369. 168. 120. 55.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat

Chi tiết quỹ từ SDÜ Bilgi Merkezi: Mavi Kat
Số hiệu: PL248.O953674 K3922 2012
Sao chép k.1 Sẵn có