Haydar'ı öldürmek : roman /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Yiğenoğlu, Çetin, 1948- (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Turkish
Được phát hành: İstanbul : Cumhuriyet Kitapları, 2010.
Phiên bản:2. baskı : Ocak 2010
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!