Fethiye yöresindeki domates seralarında önemli virushastalıklarının belirlenmesi= Determination of important virus diseases of tomatoes grown in greenhouses in Fethiye region /

Bu çalışma, ülkemizdeki domates yetiştiriciliğinde önemli bir paya sahip olan Fethiye yöresindeki domates seralarında ciddi hasara yol açan bazı viral hastalıkların tanılanması amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada varlığı araştırılan virüsler Pepino Mozayik Virüsü (Pepino Mosaic Virus = PepMV), Domates...

সম্পূর্ণ বিবরণ

সংরক্ষণ করুন:
গ্রন্থ-পঞ্জীর বিবরন
প্রধান লেখক: Ürgen, Gözde, 1988-
সংস্থা লেখক: Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Bitki Koruma Anabilim Dalı.
অন্যান্য লেখক: Yardımcı, Nejla, 1960-
বিন্যাস: গবেষণাপত্র
ভাষা:Turkish
প্রকাশিত: Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.
বিষয়গুলি:
অনলাইন ব্যবহার করুন:Tam metin erişim
ট্যাগগুলো: ট্যাগ যুক্ত করুন
কোনো ট্যাগ নেই, প্রথমজন হিসাবে ট্যাগ করুন!