Fethiye yöresindeki domates seralarında önemli virushastalıklarının belirlenmesi= Determination of important virus diseases of tomatoes grown in greenhouses in Fethiye region /

Bu çalışma, ülkemizdeki domates yetiştiriciliğinde önemli bir paya sahip olan Fethiye yöresindeki domates seralarında ciddi hasara yol açan bazı viral hastalıkların tanılanması amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada varlığı araştırılan virüsler Pepino Mozayik Virüsü (Pepino Mosaic Virus = PepMV), Domates...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Ürgen, Gözde, 1988-
Körperschaft: Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Weitere Verfasser: Yardımcı, Nejla, 1960-
Format: Abschlussarbeit
Sprache:Turkish
Veröffentlicht: Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.
Schlagworte:
Online Zugang:Tam metin erişim
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!