Fethiye yöresindeki domates seralarında önemli virushastalıklarının belirlenmesi= Determination of important virus diseases of tomatoes grown in greenhouses in Fethiye region /

Bu çalışma, ülkemizdeki domates yetiştiriciliğinde önemli bir paya sahip olan Fethiye yöresindeki domates seralarında ciddi hasara yol açan bazı viral hastalıkların tanılanması amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada varlığı araştırılan virüsler Pepino Mozayik Virüsü (Pepino Mosaic Virus = PepMV), Domates...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Ürgen, Gözde, 1988-
Autor Corporativo: Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Otros Autores: Yardımcı, Nejla, 1960-
Formato: Tesis
Lenguaje:Turkish
Publicado: Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.
Materias:
Acceso en línea:Tam metin erişim
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!