Fethiye yöresindeki domates seralarında önemli virushastalıklarının belirlenmesi= Determination of important virus diseases of tomatoes grown in greenhouses in Fethiye region /

Bu çalışma, ülkemizdeki domates yetiştiriciliğinde önemli bir paya sahip olan Fethiye yöresindeki domates seralarında ciddi hasara yol açan bazı viral hastalıkların tanılanması amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada varlığı araştırılan virüsler Pepino Mozayik Virüsü (Pepino Mosaic Virus = PepMV), Domates...

ver descrição completa

Na minha lista:
Detalhes bibliográficos
Autor principal: Ürgen, Gözde, 1988-
Autor Corporativo: Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Outros Autores: Yardımcı, Nejla, 1960-
Formato: Tese
Idioma:Turkish
Publicado em: Isparta : Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014.
Assuntos:
Acesso em linha:Tam metin erişim
Tags: Adicionar Tag
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!