Trích dẫn APA

Shari'ati, A., & Ahmet Sait. (1990). Ümmet ve imamet (1. basım : Mayıs 1990.). Sıhhiye, Ankara: Fecr Yayınevi.

Trích dẫn kiểu Chicago

Shari'ati, Ali, và Ahmet Sait. Ümmet Ve Imamet. 1. basım : Mayıs 1990. Sıhhiye, Ankara: Fecr Yayınevi, 1990.

Trích dẫn MLA

Shari'ati, Ali, và Ahmet Sait. Ümmet Ve Imamet. 1. basım : Mayıs 1990. Sıhhiye, Ankara: Fecr Yayınevi, 1990.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.