שליחה במסרון: Fotogrametrinin mühendislik işlerine tatbiki /