इसका टेक्स्ट मैसेज भेजे : Fotogrametrinin mühendislik işlerine tatbiki /